nazwa: WROCŁAWSKA NAGRODA MUZYCZNA

opis: (powstała dzięki Towarzystwu im. Józefa Hofmanna i Wydziałowi Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia, przyznawana przez kapitułę złożoną z krytyków muzycznych, dziennikarzy, znawców muzyki)

laureaci: Marcin Markowicz