nazwa: NAGRODA MIASTA CZĘSTOCHOWY

opis:

laureaci: Teresa Dzielska, Elżbieta Wróbel