nazwa: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

opis: (odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP)

laureaci: Anna Danuta Bobrowska-Ekiert, Bogdan Stanisław Jankowski