nazwa: KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

opis:

laureaci: