nazwa: MISTRZ MOWY POLSKIEJ

opis: (plebiscyt powstał z inicjatywy Magazynu Konsumenta Solidna Firma, wyboru laureatów dokonuje grono ekspertów złożone z językoznawców, literaturoznawców i socjologów języka)

laureaci: Andrzej Seweryn, Wawrzyn Mowy Polskiej: Jan Kobuszewski