nazwa: KORYFEUSZ MUZYKI POLSKIEJ

opis: (pierwsza edycja nagrody; ustanowiona przez Instytut Muzyki i Tańca; przyznawana przez kolegium elektorów – rektorów akademii muzycznych, uniwersytetów, dyrektorów instytutów muzykologii i dziennikarzy muzycznych)

laureaci: Osobowość Roku: Jakub Józef Orliński, Wydarzenie Roku: 10/40 Kwartet w Muzeach, Nagroda Honorowa: Wiesław Ochman