nazwa: NAGRODA IM. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO

opis: (przyznawana przez Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru)

laureaci: