nazwa: GALION GDYŃSKI

opis: (Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni)

laureaci: kreacja artystyczna: Jerzy Rados, debiut artystyczny: Piotr Sobierski, animacja kultury: Michał Magoń, nagroda za całokształt twórczości: Dorota Lulka