nazwa: NAGRODA POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ TEATRALNYCH

opis: (przyznawana za najlepszą publikację książkową z zakresu wiedzy o dramacie, teatrze, widowiskach i innych sztukach performatywnych)

laureaci: Zespół pod kierunkiem Joanny Krakowskiej HyPaTia Historia Polskiego Teatru Feministyczny Projekt Badawczy. 1.Agora. Statystyki 2. (Nie)świadomość teatru. Wypowiedzi i rozmowy 3. Rodzaju żeńskiego. Antologia dramatów, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Warszawa