nazwa: KAMIEŃ MILOWY MAGAZYNU „FORBES”

opis: (nagroda przyznawana przez magazyn „Forbes”)

laureaci: