nazwa: TEATRALNA KSIĄŻKA ROKU

opis: (nagroda przyznawana przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI )

laureaci: Jadwiga Rożek-Sieraczyńska Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne