nazwa: NAGRODA KULTURALNA TEMI IM. BOGDANA WOJTOWICZA

opis: (przyznawana przez kapitułę składająca się z reprezentantów instytucji kultury, Komisji Kultury UMT oraz dziennikarzy TEMI)

laureaci: