nazwa: NAGRODA IM. ALEKSANDRA GĄSSOWSKIEGO

opis: (przyznawana przez kapitułę składającą się ze stałych członków i kolejnych laureatów nagrody)

laureaci: Elżbieta Orłowska, Grzegorz Romanowski