nazwa: IKAR

opis: (nagroda prezydenta Bielska-Białej przyznawana w dziedzinie kultury i sztuki)

laureaci: Dyplom Honorowy: Teresa Adamus