nazwa: NAGRODA FUNDACJI IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO

opis: (nagroda przyznawana przez członków Zarządu Fundacji im. Karola Szymanowskiego, stowarzyszenia, organizacje i instytucje muzyczne lub zgłoszonej indywidualne za osiągnięcia artystyczne lub prace badawcze poświęcone twórczości Karola Szymanowskiego)

laureaci: