nazwa: NAGRODA SYZYFA

opis: (przyznawana przez Krakowski Oddział ZASP; wręczana z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru ludziom, którzy są szczególnie przychylni środowisku artystów, bądź pracują społecznie na rzecz tego środowiska)

laureaci: