nazwa: ODZNAKA HONOROWA GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

opis: (nadawana przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały, podjętej na wniosek Komisji Odznaki)

laureaci: Danuta Kamińska