nazwa: ŚWIĘTOKRZYSKA NAGRODA KULTURY

opis: (przyznawana przez Zarząd Województwa za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego)

laureaci: nagroda I stopnia: Renata Drozd, Artur Jaroń, Wiesław Myśliwski, nagroda II stopnia: Grzegorz Cuper, Wojciech Niemczyk, Mariusz Ostrowski