nazwa: KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

opis:

laureaci: Bogusław Julian Schaeffer - pośmiertnie