nazwa: NAGRODA POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI IM. ERAZMA I ANNY JERZMANOWSKICH POD PATRONATEM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

opis:

laureaci: Adolf Juzwenko