nazwa: AMBASADOR SZCZECINA

opis: (tytuł przyznawany przez Radę Miasta Szczecina)

laureaci: