nazwa: ZAGŁĘBIOWSKA NAGRODA „HUMANITAS”

opis: (laureatów wyłania Kapituła, złożona z przedstawicieli samorządu województwa, samorządu gmin i powiatów Zagłębia, Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz innych instytucji naukowych regionu)

laureaci: Sławomir Pietras