nazwa: NAGRODA IM. WIESŁAWA NOWICKIEGO

opis: (przyznawana przez Towarzystwo Przyjaciół Łodzi i Fundację im. Wiesława Nowickiego)

laureaci: Jagoda Szelc