nazwa: NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

opis:

laureaci: Jerzy Rachubiński