nazwa: NAGRODA MIASTA SZCECINA

opis:

laureaci: Michał Janicki, Ewa Ott-Kamińska