nazwa: SREBRNA OSTROGA

opis: (nagroda dla debiutanta przyznawana przez Towarzystwo Przyjaciół Szczecina)

laureaci: Marta Uszko