Osoba: Zaprzałkowski Józef

zawód: śpiewak

ur. dn. 1945
zm. Warszawa dn. 2019-01-30