Osoba: Lewandowski Marek Maciej

zawód: scenograf

ur. Warszawa dn. 1938-08-14
zm. dn. 2019-06-06