Festiwal Sztuki Słowa Verba Sacra

adres: 61-614 Poznań, ul. Umultowska 85
tel. +48 61 829 51 03
e-mail: versac@amu.edu.pl, versac@verbasacra.pl
www.verbasacra.pl

organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
dyrektor projektu: Przemysław Basiński
edycja XVIII
12 listopada – 9 grudnia 2018
  

Festiwal Sztuki Słowa jest trzecim samodzielnym cyklem, organizowanym od 2001 roku w ramach projektu Verba Sacra. Podstawowym celem Festiwalu jest rewitalizacja i wspieranie sztuki żywego słowa. W ramach festiwalu odbywają się recytacje, czytania itp.