Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych CENTRUM

adres: 93-021 Łódź, ul. Lokatorska 13
tel. +48 42 684 24 02, +48 42 684 83 94 (fax)
e-mail: konfrontacjeckm@toya.net.pl
www.ckm.lodz.pl

organizator: Centrum Kultury Młodych, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi, Centrum Kultury Teatralnej
dyrektor: Monika Tabowska
koordynacja: Agata Papierkowska
edycja XXXVII
12–14 kwietnia 2019

program: konfrontacje młodzieżowych grup teatralnych działających przy domach kultury i w szkołach na terenie całej Polski