Łódzkie Spotkania Teatralne

adres: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 18
tel. +48 42 633 98 00 wew. 250, 256, +48 42 633 70 96 (fax), +48 797 326 205, +48 797 326 199
e-mail: lst@ldk.lodz.pl
www.lodzkiespotkaniateatralne.pl, www.ldk.lodz.pl

organizator: Łódzki Dom Kultury
biuro festiwalowe: Joanna Pyziak
koordynacja artystyczna: Gabriela Synowiec
edycja XLI
14 października – 25 listopada 2018

program: Starość jest. Piękna Aktorzy Czytania Performatywnego/Teatr Wewnętrzna Emigracja; Złe miasto Teatr Biuro Podróży, Poznań