Carnaval Sztukmistrzów

adres: 20-109 Lublin, Grodzka 5a
tel. +48 81 533 08 18, +48 536 529 428
e-mail: info@sztukmistrze.eu, carnaval@warsztatykultury.pl
www.sztukmistrze.eu

organizatorzy: Warsztaty Kultury, Pracownia Sztuki i Kultury Ludycznej
koordynator: Rafał Sadownik
edycja X
25–28 lipca 2019
program: prezentacja współczesnych widowisk kuglarskich i cyrkowych z kręgu „nowego cyrku”, teatru ulicznego, teatru lalkowego, klaunady, buskerów