Movements Factory

adres: 61-777 Poznań, ul. Woźna 9c/3
tel. +48 501 666 422
e-mail: biuro@movementsfactory.pl, k.tenderowicz@movementsfactory.pl
www.movementsfactory.pl
c/o Poznańskie Stowarzyszenie Inicjatyw Teatralnych

status organizacyjny: fundacja
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr powstał w 2008 roku.
dyrektor artystyczny: Iwona Pasińska

prezes: Katarzyna Drzażdżyńska-Tenderowicz

producent: Marcin Maćkiewicz
zespół: Sławomir Bendrat, Ryszard Bienert, Ilona Binarsch, Piotr Chudzicki, Andrzej Grabowski, Marek Grabowski, Maciej Grzybowski, Krzysztof Kaliski, Hanna Klepacka, Kaya Kołodziejczyk, Michał Kruszona, Monika Kuczyniecka, Kacper Lipiński, Marcin Maćkiewicz, Mikołaj Mikołajczyk, Czesław Mozil, Edyta Pietrowska, Jan Polivka, Adrian Rzetelski, Duško Stamenić, Agnieszka Wolna, Radek Wysocki, Monika Zembrzycka, Piotr Ziemba

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: