Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT

adres: 87-100 Toruń, pl. Teatralny 1
tel. +48 56 622 52 22 (centr.), +48 56 622 12 45 (sekr.), +48 56 622 55 97, +48 56 654 90 74, +48 56 622 55 66, +48 56 657 55 49 (fax), +48 56 622 37 17 (fax)
e-mail: festiwal@festiwal.pl, sekretariathorzycy@teatr.torun.pl
www.teatr.torun.pl

organizator: Teatr im. Wilama Horzycy
dyrektor festiwalu: Andrzej Chruski
uwagi: festiwal odbywa się co dwa lata; ostatnia edycja: 19–25 maja 2018; kolejna edycja w sezonie 2019/2020