Teatr Form Czarno-Białych Plama

adres: 16-400 Suwałki, ul. Jana Pawła II 5a
tel. +48 87 563 85 10, +48 601 922 765
e-mail: miroslawa.krymska@soksuwalki.eu, mirkakrym@wp.pl
www.teatr-plama.art.pl
c/o Suwalski Ośrodek Kultury

status organizacyjny: dział miejskiej instytucji kultury
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Teatr istnieje od 1995 roku.
kierownik artystyczny: Mirosława Krymska

Philippe Dorin - Siostrzyczko bardzo mi ciebie brat

Premiera: 10 czerwca 2018
Liczba spektakli:
Liczba widzów:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: