Europejskie Spotkania Teatralne „Bliscy Nieznajomi”

adres: 60-737 Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10
tel. +48 61 852 56 27, +48 61 852 05 41 (fax)
e-mail: info@bliscynieznajomi.pl, teatr.polski@teatr-polski.pl
www.bliscynieznajomi.pl

organizator: Teatr Polski
dyrektor artystyczny: Agata Siwiak
koordynator: Sandra Lewandowska
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja: 28 maja – 6 czerwca 2018; kolejna edycja: 10-15 września 2019