Wakacyjny Przegląd Przedstawień

adres: 41-500 Chorzów, ul. Konopnickiej 1
tel. +48 32 346 19 30 (centr.), +48 32 346 19 39 (fax), +48 32 346 19 35 (sekr.), +48 32 346 19 32 (BOW)
e-mail: info@teatr-rozrywki.pl
www.teatr-rozrywki.pl

organizator: Teatr Rozrywki
dyrektor: Dariusz Miłkowski
festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja: 31 lipca–20 sierpnia 2018