Białostocki Ośrodek Kultury

adres: 15-281 Białystok, ul. Legionowa 5
tel. +48 85 746 13 11
e-mail: impresariat@bok.bialystok.pl, sekretariat@bok.bialystok.pl, dyrektor@bok.bialystok.pl
www.bok.bialystok.pl

czytania, wykłady, itp:
Dni Sztuki Współczesnej
Festiwal Inny Wymiar

dyrektor: Grażyna Dworakowska