ArtPark

adres: 00-375 Warszawa, ul. Smolna 9
tel. +48 22 826 25 86, +48 22 827 03 16 (fax)
e-mail: biuro@dks.art.pl
www.dks.art.pl

organizator: Dom Kultury Śródmieście
uwagi: festiwal nie odbył się w sezonie 2018/19; ostatnia edycja: 5–10 sierpnia 2018