Grupa Artystyczna KONCENTRAT

adres: 02-601 Warszawa, ul. Racławicka 30/99 a
tel. +48 501 075 833, +48 693 432 745
e-mail: koncentrat.com@gmail.com
www.koncentrat.com

status organizacyjny: grupa nieformalna
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa powstała w 2005 roku.
kierownictwo: Ewa Garniec, Rafał Dziemidok

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: