Grupa Teatralna Bez Ziemi

adres: 02-539 Warszawa, ul. Kwiatowa 22 m. 3
tel. +48 500 033 993
e-mail: bezziemi@gmail.com
www:

status organizacyjny:
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Grupa powstała w 1999 roku z inicjatywy studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Białymstoku.
dyrektor artystyczny: Marek Ciunel

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: