Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA

adres: 03-978 Warszawa, ul. Ateńska 2/139
tel. +48 883 760 405
e-mail: biuro@fundacjarozwojuteatru.pl
www.fundacjarozwojuteatru.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes: Agata Życzkowska
wiceprezes: Dawid Żakowski