Art Project Ballet

adres: 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1/21
tel. +48 603 643 877, +48 607 733 866
e-mail: office@artprojectballet.info.pl
www.artproject.info.pl, www.artprojectballet.eu

status organizacyjny: teatr prywatny
budżet roczny 2019:
liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Zespół powstał w 2004 roku.
kierownik artystyczny: Mateusz Polit

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: