Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lalkarskiej

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20
tel. +48 33 822 10 46–47 (centr.) +48 33 815 09 15
e-mail: festiwal@banialuka.pl, biuro@banialuka.pl, impresariat@banialuka.pl
www.banialuka.pl

organizator: Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana
dyrektor: Lucyna Kozień
festiwal odbywa się co dwa lata; ostatnia edycja: 22–26 maja 2018; kolejna edycja w sezonie 2019/20