Katedra Performatyki Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16
tel. +48 12 663 14 11
e-mail: malgorzata.sugiera@uj.edu.pl
www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: