Katedra Performatyki Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 16
tel. +48 12 663 14 11
e-mail: malgorzata.sugiera@uj.edu.pl
www.performatyka.polonistyka.uj.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Sugiera
wykładowcy: dr Ewa Bal, dr hab. Wojciech Baluch, dr hab. Mateusz Borowski, dr Łucja Iwanczewska, dr Wanda Świątkowska, prof. dr hab. Dariusz Kosiński, dr Konrad Wojnowski

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: