Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

adres: 50-140 Wrocław, pl. Nankiera 15b
tel. +48 71 375-25-59 (sekr.)
e-mail: ifp@uwr.edu.pl, tobiasz.papuczys@uwr.edu.pl
http://www.ifp.uni.wroc.pl/zaklad/zaklad-teorii-kultury-i-sztuk-widowiskowych

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: