Bielskie Centrum Kultury

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Słowackiego 27
tel. +48 33 828 16 40 (sekr.)
e-mail: bck@bck.bielsko.pl
www.bck.bielsko.pl

czytania, wykłady, itp:

dyrektor: Jerzy Pieszka