Instytut Teatru i Sztuki Mediów Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

adres: 61-701 Poznań, ul. Fredry 10
tel. +48 61 829 45 32
e-mail: dramat@amu.edu.pl
www.dramat-itism.home.amu.edu.pl, mediainteraktywne.amu.edu.pl

liczba scen:

czytania, wykłady, itp:
Międzynarodowe Spotkania Teatrów OFF Sytuacje

Wyjazdy krajowe:

Wyjazdy zagraniczne: