Pracownia Dokumentacji Teatru im. Barbary Krasnodębskiej

adres: 00-467 Warszawa, ul. Jazdów 1
tel. +48 22 501 70 11, +48 22 501 70 10 (fax)
e-mail: it@instytut-teatralny.pl
www.instytut-teatralny.pl
c/o Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

czytania, wykłady, itp:

kierownik: Monika Krawul