Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13
tel. /fax +48 33 496 52 19, +48 33 497 56 55, +48 693 887 115, + 48 695 830 114
e-mail: biuro@teatrgrodzki.pl
www.teatrgrodzki.pl

czytania, wykłady, itp:

prezes zarządu: Magdalena Wojtczak,